För biblioteken. Kom med #bibliotekspartiet.

Ta en selfie där du visar upp ditt bibliotekskort och visa ditt stöd för biblioteken genom att ladda upp bilden på Instagram med fyrkantstagg #bibliotekspartiet.

Det finländska biblioteksnätverket är världsbäst - också i framtiden!

1,7 miljoner öppethållningstimmar

3 miljoner bibliotekskort

60 miljoner biblioteksbesök per år

110 miljoner lån per år

Vi, organisationerna som representerar yrkesmänniskor inom informationstjänster, kräver att biblioteksservicen säkras och utvecklas och att de många olika kunniga yrkesgrupperna inom biblioteken får en skälig lön.

1

Alla behöver biblioteken

Biblioteken erbjuder fri tillgång till information, upplevelser och kulturarv.

De allmänna, vetenskapliga och specialbiblioteken är för alla öppna inlärningsmiljöer. Biblioteken utgör en grund för undervisning och forskning samt främjar det livslånga lärandet.

Biblioteket är nära och tillgängligt för alla. Elektroniskt nås biblioteket alltid.

Biblioteket är en avgiftsfri basservice.

2

Kunnandet är bibliotekets grund

Biblioteks- och informationsproffsens expertis utgör grunden för framtiden.

Biblioteksspecialisterna utvecklar informationsinfrastrukturen, försäkrar att informationen är fritt tillgänglig och coachar alla, oavsett ålder, i informationskompetens.

Det finns tillräckligt med biblioteksspecialister i alla Finlands bibliotek.

För expert- och yrkesarbete bör betalas skälig lön.

3

Biblioteket gynnar hela samhället

Biblioteket stärker medborgaraktivitet och demokrati.

Biblioteken är starkt med i utvecklandet av informationssamhället och gynnar öppen vetenskap och forskning.

Kunskap möjliggör innovationer och är en nyckel till framgång.

Ett heltäckande biblioteksnätverk skapar attraktiva bostads-, studie- och arbetsmiljöer. Biblioteket skapar samhörighet och förhindrar marginalisering.

Biblioteks- och informationstjänsterna behöver tillräckliga resurser.

Organisationerna som representerar yrkesmänniskor inom biblioteks- och informationstjänsterna: